Användarvillkor

1. Beskrivning av tjänsten

På Kura utvecklar vi en tjänst där hälso- och sjukvårdspersonal kan kommunicera säkert och effektivt med sina klienter, kollegor och externa kontakter. Mötesvärden - som kan vara en sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog eller annan vård/hälsoaktör - kan starta ett möte eller skicka meddelanden och dokument snabbt och enkelt dygnet runt via vår tjänst. Det enda som krävs är e-legitimering. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår i detalj i vår Integritetspolicy.

På Kura utvecklar vi en tjänst där hälso- och sjukvårdspersonal kan kommunicera säkert och effektivt med sina klienter, kollegor och externa kontakter. Mötesvärden - som kan vara en sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog eller annan vård/hälsoaktör - kan starta ett möte eller skicka meddelanden och dokument snabbt och enkelt dygnet runt via vår tjänst. Det enda som krävs är e-legitimering. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår i detalj i vår Integritetspolicy.

På Kura utvecklar vi en tjänst där hälso- och sjukvårdspersonal kan kommunicera säkert och effektivt med sina klienter, kollegor och externa kontakter. Mötesvärden - som kan vara en sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog eller annan vård/hälsoaktör - kan starta ett möte eller skicka meddelanden och dokument snabbt och enkelt dygnet runt via vår tjänst. Det enda som krävs är e-legitimering. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår i detalj i vår Integritetspolicy.

1.1. Skapa konto och logga in

Kura erbjuder idag endast inloggning via BankID. På vår startsida hittar du knappen “Logga in” både på titelsidan men också uppe i menyn. Om du är en ny användare så skapas ditt konto efter du loggat in med BankID och accepterat användarvillkoren och integritetspolicy. Personalanvändare behöver en köpt licens vilket administratör på vårdenheten kan justera på egen hand. Antalet licenser hanteras av Kuras personal.

1.2. Skapa ett nytt rum

För att kunna skriva meddelanden och starta videomöten behöver en personalanvändare skapa ett nytt rum. I det här rummet kan samma användare ange vilka som ska delta - det kan vara upp till 12 deltagare och bestå av patienter, kollegor och externa kontakter.

1.3. Anslut till rum

Deltagare med korresponderande personnummer kan ansluta till möten och läsa meddelanden i det aktuella rummet.

1.4. Kontakter

Personalanvändare har tillgång till ett kontaktregister för att få en mer effektiv och säker hantering av sina klienter. Klientnamn ihop med personnummer och ev. kontaktuppgifter samlas i ett kontaktregister för de mottagningar och vårdenheter som klienten genomfört ett möte med. Kontaktuppgifter på dessa kontakter(e-mailadress och  telefonnummer) kan inte anges av personalanvändaren själv utan detta anges av den aktuella kontakten.

1.5. Mejlnotiser

Mejnotiser skickas automatiskt till användare när något händer (nytt meddelande, samtal eller deltagare) i ett rum som de deltar i.

1.6. SMS-notiser

Användare som angivit sitt telefonnummer får en SMS-notis när det startar ett videomöte i ett rum de deltar i.

1.7. Inställningar

På sidan ‘Inställningar’ kan användare när som helst göra följande justeringar:

 • Ändra kontaktuppgifter

 • Ta bort konto

1.8. Administration

Inställningar för en mottagning/enhet görs under  Meny -> Administration. Det är endast medarbetare med behörigheten administratör som kan komma åt denna sida.

De funktioner användaren kan göra härifrån är följande:

 • Lägga till nya medarbetare

 • Hantera medarbetares behörigheter

 • Ta bort medarbetare

 • Ändra mottagningens/enhetens profil

1.9. Växla mellan användartyper

Om användaren behöver nyttja tjänsten som representant för olika mottagningar/enheter eller som klient så är även det bara ett knapptryck bort. Listan på tillgängliga användartyper finns i enhetsväljaren i toppen av skärmen..

1.10. Hjälp

En hjälpsektion finns tillgänglig dygnet runt på vår hemsida under Meny -> Hjälp och man behöver inte vara inloggad för att komma åt den.

2. Användarinformation

2. Användar-information

Här beskrivs vem som har rätt att använda tjänsten och hur man får tillgång till den.

2.1. Klientanvändare

Användare som nyttjar vår tjänst i rollen som klient (de som ansluter till ett möte skapat av mötesvärd) avkrävs endast två villkor för att få tillgång till tjänsten och det är följande:

 • Identifiering (inloggning) med giltig e-legitimation

 • Godkännande av Kuras användarvillkor och integritetspolicy

2.2. Personalanvändare

Den första användare som kan nyttja tjänsten som representant för en given mottagning/enhet administreras internt av Kura, detta för att säkerställa legitimitet i användningen. Denna användare kan sedan själv via tjänsten lägga till fler personalanvändare på mottagningen/enheten. Inloggning med e-legitimation krävs alltid för att säkerställa identiteten på personalanvändaren.

3. Tjänsteleverantören

3. Tjänste-leverantören

Kura är en tjänst som tillhandahålls av företaget Healthmakers Technologies (559017-2382) som har följande kontaktuppgifter:


Kura
info@kura.se
Tredje Långgatan 13B
41303 Göteborg

4. Rättigheter

4.1. Rättigheter

Du har rätt att använda tjänsten på ett sätt som är förenligt med dessa användarvillkor och alla gällande lagar och förordningar.
Du har även rätt att:

 • Använda tjänsten för att delta i videosamtal med relevanta användare.

 • Få tillgång till support om du har problem med tjänsten.

4.2. Skyldigheter

Genom att använda tjänsten intygar du att du:

 • Legitimerar dig korrekt med vald e-legitimation.

 • Ger korrekt och fullständig information vid registreringen och håller dina eventuella profiluppgifter uppdaterade.

 • Använder tjänsten endast på ett sätt som är förenligt med dessa användarvillkor och alla gällande lagar och förordningar.

 • Respekterar våra rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och varumärke.

4.2. Ansvar

Du är själv ansvarig för all information som du delar eller överför på tjänsten. Du är också ansvarig för eventuella skador eller följdskador som orsakas av din användning av tjänsten. 

Vi ansvarar inte för skador på grund av din användning av tjänsten, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller förlust av en affärsmöjlighet.

5. Säkerhet och integritet

5.1. Kryptering

Autentisering, videoflöde, meddelanden, dokument samt all övrig data är krypterat med AES 256-standard, detta ger följande fördelar:

 • Data kan inte fångas upp och/eller ändrass av en tredje part under transport.

 • Förbindelsen är konfidentiell och skyddar din identitet.

 • Säker användning på publika nätverk.

5.2. Vi håller datan inom Sverige

Vår personal och våra servrar finns i Sverige, detta gör att datan aldrig behöver lämna landet.

5.3. Integritet

Vi behandlar alla personuppgifter strängt enligt GDPR. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

6. Kostnader

6.1. Kostnad för mottagning/enhet

Kostnader och avgifter för mottagning/enhet hanteras i separata avtal mellan Kura och mottagningen/enheten.

6.2. Kostnad för enskilda användare

Kura hanterar inga betalningar eller avgifter för ärenden och möten som sker i tjänsten. Detta hanteras separat mellan klient och ansvarig mottagning/enhet.

6.3. Integritet

Vi behandlar alla personuppgifter strängt enligt GDPR. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

7. Avtalstid och uppsägning

Man kan avsluta sin användning av tjänsten när som helst genom att ta bort sitt konto inne i tjänsten. Representanter för en mottagning/enhet som vill säga upp sina användarlicenser för tjänsten kontaktar oss på angivna kontaktuppgifter.

8. Begränsningar

8.1. Användning

Tjänsten är avsedd för individuellt bruk och endast av personer som har ett vård- eller hälsorelaterat ärende. Mottagningar/enheter ansvarar för att administrera dess användarlicenser och således säkerställa att personalanvändarna är behöriga att använda tjänsten.

8.2. Registrering

Användare är begränsade till att upprätta endast ett (1) användarkonto per person. Användare ansvarar för att registrerade uppgifter är korrekta.

5.3. Integritet

Vi behandlar alla personuppgifter strängt enligt GDPR. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

9. Ansvarsbegränsning

9. Ansvars-begränsning

9.1. Funktion

Kura är en tjänsteleverantör som möjliggör kommunikation mellan mottagning/enhet och dess klienter. Tjänsten är inte avsedd att ersätta medicinska tjänster och innehåller inte råd eller rekommendationer av medicinskt eller professionellt slag.

9.2. Ansvarsbegränsning

Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella skador, kostnader, förluster eller annan skada som kan uppstå genom användning av vår videotjänst. Vi lämnar inga uttalade eller underförstådda garantier för tjänsten, inklusive men inte begränsat till garantier om lämplighet för ett visst syfte. Vid eventuella tvister som uppstår, delar användare till fullo ansvaret för all skada och kostnader som uppstår i samband med tvisten samt ev. rättegångskostnader. 

5.3. Integritet

Vi behandlar alla personuppgifter strängt enligt GDPR. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

10. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på villkoren. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska Parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. I annat fall, ska tvister avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

11. Ändringar av användarvillkor

Användarvillkor uppdateras löpande, de kommer då att avkrävas godkännande av användaren vid användning av tjänsten.

© Healthmakers Technologies 2023